Systém kontroly vstupu - ACCES

Systém kontroly vstupu slúži na kontrolu pohybu osôb v objekte. Do určených sekcií je povolený prístup len osobám s príslušným oprávnením. Kontrola prístupu môže byť realizovaná pomocou:

  • PIN kódov
  • kontaktných čipov
  • bezkontaktných kariet a príveskov
  • biometrickými snímačmi odtlačkov prstov, celej ruky alebo sietnice