Elektroinštalačné práce

Využite naše schopnosti a zručnosti pri elektroinštaláciách väčšieho aj menšieho rozsahu:

  • kompletné elektroinštalačné práce, revízie
  • kontrola a oprava elektrickej inštalácie
  • montáž svietidiel, zásuviek, vypínačov, rozvodných krabíc
  • zapájanie a inštalácia spotrebičov a bleskozvodov
Pri práci s elektrinou a elektroinštaláciami je vždy lepšie využiť služby odborníka ako riskovať znehodnotenie spotrebiča, či materiálu a v horších prípadoch nebodaj aj vážne zdravotné úrazy.